Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

För att utföra din beställning måste du förse oss med viss information, såsom ditt namn, e-postadress, postadress, betalningsinformation och information om produkten du beställer. Du kan också välja att ge oss ytterligare personlig information.

PÅ VILKEN GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?


Leverans av överenskomna tjänster, varor eller tjänster.
För att kommunicera med dig i samband med tillhandahållandet av våra tjänster.
Individuell marknadsföring: tillhandahålla skräddarsydda erbjudanden och tjänster utifrån dina personliga behov och önskemål.
Undersökningar, statistik och analyser för att förbättra våra produkter och tjänster.
I samband med eventuella lagkrav.
Informationsdelning och avslöjande.

Vi delar din personliga information av mycket begränsade skäl och under begränsade omständigheter, enligt följande:

Tjänsteleverantörer. Vi anlitar vissa betrodda tredje parter för att utföra funktioner och tillhandahålla tjänster till vår butik, såsom leveransföretag. Vi kommer att dela din personliga information med dessa tredje parter, men endast i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra dessa tjänster.


Företagsöverlåtelser. Om vi ​​säljer eller slår samman min verksamhet kan vi komma att avslöja din information som en del av den transaktionen, endast i den utsträckning som lagen tillåter.


Efterlevnad av lagar. Vi kan samla in, använda, behålla och dela din information om vi i god tro tror att det rimligen är nödvändigt att: (a) svara på rättsprocesser eller på begäranden från myndigheter; (b) genomdriva mina avtal, villkor och policyer; (c) förebygga, utreda och ta itu med bedrägeri och annan olaglig aktivitet, säkerhet eller tekniska problem; eller (d) skydda mina kunders eller andras rättigheter, egendom och säkerhet.


DATABEVARING

Vi behåller din personliga information endast så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla dig våra tjänster och enligt beskrivningen i min integritetspolicy. Vi kan dock också behöva behålla denna information för att följa våra lagliga och regulatoriska skyldigheter, för att lösa tvister och för att upprätthålla våra avtal. Vi behåller i allmänhet dina uppgifter under följande tidsperiod: 4 år.

Överföringar av personlig information utanför EU

Vi kan lagra och bearbeta din information via värdtjänster från tredje part i USA och andra jurisdiktioner. Som ett resultat kan vi överföra din personliga information till en jurisdiktion med andra dataskyddslagar och myndighetsövervakningslagar än din jurisdiktion. Om vi ​​anses överföra information om dig utanför EU förlitar vi oss på Privacy Shield som rättslig grund för överföringen, eftersom Google Cloud är Privacy Shield-certifierat.

DINA RÄTTIGHETER

Som kund hos MenLau har du rätt att när som helst inspektera och korrigera din information, samt att återkalla ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst begära att din personliga information på MenLau raderas. Din information kommer att raderas på din begäran om något av följande kriterier gäller:

 

Du återkallar ditt samtycke (om ditt samtycke legat till grund för behandlingen).
Vill inte ta emot direktmarknadsföring.
Informationen verkar vara felaktig.
Inte längre nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in eller om informationen behandlas olagligt.

 

Om du vill överklaga behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post

INTEGRITETSPOLICY

För att utföra din beställning måste du förse oss med viss information, såsom ditt namn, e-postadress, postadress, betalningsinformation och information om produkten du beställer. Du kan också välja att ge oss ytterligare personlig information.

PÅ VILKEN GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?


Leverans av överenskomna tjänster, varor eller tjänster.
För att kommunicera med dig i samband med tillhandahållandet av våra tjänster.
Individuell marknadsföring: tillhandahålla skräddarsydda erbjudanden och tjänster utifrån dina personliga behov och önskemål.
Undersökningar, statistik och analyser för att förbättra våra produkter och tjänster.
I samband med eventuella lagkrav.
Informationsdelning och avslöjande.

Vi delar din personliga information av mycket begränsade skäl och under begränsade omständigheter, enligt följande:

Tjänsteleverantörer. Vi anlitar vissa betrodda tredje parter för att utföra funktioner och tillhandahålla tjänster till vår butik, såsom leveransföretag. Vi kommer att dela din personliga information med dessa tredje parter, men endast i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra dessa tjänster.


Företagsöverlåtelser. Om vi ​​säljer eller slår samman min verksamhet kan vi komma att avslöja din information som en del av den transaktionen, endast i den utsträckning som lagen tillåter.


Efterlevnad av lagar. Vi kan samla in, använda, behålla och dela din information om vi i god tro tror att det rimligen är nödvändigt att: (a) svara på rättsprocesser eller på begäranden från myndigheter; (b) genomdriva mina avtal, villkor och policyer; (c) förebygga, utreda och ta itu med bedrägeri och annan olaglig aktivitet, säkerhet eller tekniska problem; eller (d) skydda mina kunders eller andras rättigheter, egendom och säkerhet.


DATABEVARING

Vi behåller din personliga information endast så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla dig våra tjänster och enligt beskrivningen i min integritetspolicy. Vi kan dock också behöva behålla denna information för att följa våra lagliga och regulatoriska skyldigheter, för att lösa tvister och för att upprätthålla våra avtal. Vi behåller i allmänhet dina uppgifter under följande tidsperiod: 4 år.

Överföringar av personlig information utanför EU

Vi kan lagra och bearbeta din information via värdtjänster från tredje part i USA och andra jurisdiktioner. Som ett resultat kan vi överföra din personliga information till en jurisdiktion med andra dataskyddslagar och myndighetsövervakningslagar än din jurisdiktion. Om vi ​​anses överföra information om dig utanför EU förlitar vi oss på Privacy Shield som rättslig grund för överföringen, eftersom Google Cloud är Privacy Shield-certifierat.

DINA RÄTTIGHETER

Som kund hos MenLau har du rätt att när som helst inspektera och korrigera din information, samt att återkalla ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst begära att din personliga information på MenLau raderas. Din information kommer att raderas på din begäran om något av följande kriterier gäller:

 

Du återkallar ditt samtycke (om ditt samtycke legat till grund för behandlingen).
Vill inte ta emot direktmarknadsföring.
Informationen verkar vara felaktig.
Inte längre nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in eller om informationen behandlas olagligt.

 

Om du vill överklaga behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post help@menlau.com