Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aby zrealizować zamówienie, musisz podać nam określone informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, informacje o płatności oraz szczegóły zamawianego produktu. Możesz też podać nam dodatkowe dane osobowe.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Dostawa uzgodnionych usług, towarów lub usług.
Aby komunikować się z Tobą w związku ze świadczeniem naszych usług.
Marketing indywidualny: dostarczanie niestandardowych ofert i usług w oparciu o Twoje osobiste potrzeby i życzenia.
Ankiety, statystyki i analizy w celu ulepszenia naszych produktów i usług.
W związku z ewentualnymi wymogami prawnymi.
Udostępnianie i ujawnianie informacji.

Udostępniamy Twoje dane osobowe z bardzo ograniczonych powodów i w ograniczonych okolicznościach, jak następuje:

Usługodawcy. Angażujemy określone zaufane strony trzecie do wykonywania funkcji i świadczenia usług dla naszego sklepu, takie jak firmy kurierskie. Udostępnimy Twoje dane osobowe tym stronom trzecim, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług.


Transfery biznesowe. Jeśli sprzedamy lub połączymy moją firmę, możemy ujawnić Twoje dane w ramach tej transakcji, tylko w zakresie dozwolonym przez prawo.


Zgodność z prawem. Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i udostępniać Twoje dane, jeśli w dobrej wierze uznamy, że jest to zasadnie konieczne, aby: (a) odpowiedzieć na proces prawny lub na żądania rządowe; (b) egzekwować moje umowy, warunki i zasady; (c) zapobiegać oszustwom i innym nielegalnym działaniom, badać je i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi; lub (d) chronić prawa, własność i bezpieczeństwo moich klientów lub innych osób.


PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia naszych usług i zgodnie z opisem w mojej Polityce prywatności. Możemy jednak być również zobowiązani do zachowania tych informacji w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów. Zasadniczo przechowujemy Twoje dane przez następujący okres: 4 lata.

Przekazywanie danych osobowych poza UE

Możemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane za pośrednictwem zewnętrznych usług hostingowych w Stanach Zjednoczonych i innych jurysdykcjach. W rezultacie możemy przekazać Twoje dane osobowe do jurysdykcji, w której obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych i nadzoru rządowego niż Twoja jurysdykcja. Jeśli zostaniemy uznani za przekazujących informacje o Tobie poza UE, opieramy się na Tarczy Prywatności jako podstawie prawnej transferu, ponieważ Google Cloud posiada certyfikat Tarczy Prywatności.

TWOJE PRAWA

Jako klient MenLau w każdej chwili masz prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych w MenLau. Twoje informacje zostaną usunięte na Twoje żądanie, jeśli spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

 

Wycofujesz swoją zgodę (jeśli Twoja zgoda była podstawą leczenia).
Nie chcą otrzymywać marketingu bezpośredniego.
Informacje wydają się być błędne.
Nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub jeśli informacje są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Jeśli chcesz odwołać się od przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami drogą mailową

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aby zrealizować zamówienie, musisz podać nam określone informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, informacje o płatności oraz szczegóły zamawianego produktu. Możesz też podać nam dodatkowe dane osobowe.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Dostawa uzgodnionych usług, towarów lub usług.
Aby komunikować się z Tobą w związku ze świadczeniem naszych usług.
Marketing indywidualny: dostarczanie niestandardowych ofert i usług w oparciu o Twoje osobiste potrzeby i życzenia.
Ankiety, statystyki i analizy w celu ulepszenia naszych produktów i usług.
W związku z ewentualnymi wymogami prawnymi.
Udostępnianie i ujawnianie informacji.

Udostępniamy Twoje dane osobowe z bardzo ograniczonych powodów i w ograniczonych okolicznościach, jak następuje:

Usługodawcy. Angażujemy określone zaufane strony trzecie do wykonywania funkcji i świadczenia usług dla naszego sklepu, takie jak firmy kurierskie. Udostępnimy Twoje dane osobowe tym stronom trzecim, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług.


Transfery biznesowe. Jeśli sprzedamy lub połączymy moją firmę, możemy ujawnić Twoje dane w ramach tej transakcji, tylko w zakresie dozwolonym przez prawo.


Zgodność z prawem. Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i udostępniać Twoje dane, jeśli w dobrej wierze uznamy, że jest to zasadnie konieczne, aby: (a) odpowiedzieć na proces prawny lub na żądania rządowe; (b) egzekwować moje umowy, warunki i zasady; (c) zapobiegać oszustwom i innym nielegalnym działaniom, badać je i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi; lub (d) chronić prawa, własność i bezpieczeństwo moich klientów lub innych osób.


PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia naszych usług i zgodnie z opisem w mojej Polityce prywatności. Możemy jednak być również zobowiązani do zachowania tych informacji w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów. Zasadniczo przechowujemy Twoje dane przez następujący okres: 4 lata.

Przekazywanie danych osobowych poza UE

Możemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane za pośrednictwem zewnętrznych usług hostingowych w Stanach Zjednoczonych i innych jurysdykcjach. W rezultacie możemy przekazać Twoje dane osobowe do jurysdykcji, w której obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych i nadzoru rządowego niż Twoja jurysdykcja. Jeśli zostaniemy uznani za przekazujących informacje o Tobie poza UE, opieramy się na Tarczy Prywatności jako podstawie prawnej transferu, ponieważ Google Cloud posiada certyfikat Tarczy Prywatności.

TWOJE PRAWA

Jako klient MenLau w każdej chwili masz prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych w MenLau. Twoje informacje zostaną usunięte na Twoje żądanie, jeśli spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

 

Wycofujesz swoją zgodę (jeśli Twoja zgoda była podstawą leczenia).
Nie chcą otrzymywać marketingu bezpośredniego.
Informacje wydają się być błędne.
Nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub jeśli informacje są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Jeśli chcesz odwołać się od przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail help@menlau.com