Polityka prywatności

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Aby zrealizować zamówienie, musisz podać nam pewne informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, informacje o płatności i szczegóły zamawianego produktu. Możesz także zdecydować się na podanie dodatkowych danych osobowych.

Podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na następujących podstawach:

 1. Dostawa usług: dostarczanie uzgodnionych usług i produktów.
 2. Komunikacja: aby komunikować się z Tobą w związku ze świadczeniem naszych usług.
 3. Marketing indywidualny: w celu dostarczania ofert i usług dostosowanych do Twoich osobistych potrzeb i preferencji.
 4. Usprawnianie i analiza: w przypadku ankiet, statystyk i analiz mających na celu ulepszenie naszych produktów i usług.
 5. Zgodność z prawem: w razie potrzeby w związku z wymogami prawnymi.

Udostępnianie i ujawnianie informacji

Udostępniamy Twoje dane osobowe w bardzo ograniczonych okolicznościach:

 • Dostawcy usług: angażujemy zaufane strony trzecie, takie jak firmy kurierskie, do wykonywania funkcji i świadczenia usług. Udostępniamy Twoje dane tym podmiotom, ale tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.
 • Przeniesienie działalności: w przypadku sprzedaży lub fuzji naszej firmy możemy ujawnić Twoje dane w ramach tej transakcji, wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Zgodność z prawem: możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i udostępniać Twoje dane, jeśli jest to konieczne, aby:
  • Odpowiadaj na procesy prawne lub wnioski rządowe.
  • Egzekwuj nasze umowy, warunki i zasady.
  • Zapobiegaj, badaj i rozwiązuj problemy związane z oszustwami, bezpieczeństwem lub technicznymi.
  • Chroń prawa, własność i bezpieczeństwo naszych klientów i innych osób.

Przechowywanie danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby świadczyć Ci nasze usługi zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności. Jednakże możemy być również zobowiązani do zachowania tych informacji w celu spełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów. Generalnie Twoje dane przechowujemy przez okres 4 lat.

Przesyłanie danych osobowych poza UE

Możemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane za pośrednictwem zewnętrznych usług hostingowych w USA i innych jurysdykcjach. W związku z tym możemy przekazywać Twoje dane osobowe do jurysdykcji, w których obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych i nadzoru rządowego niż Twoja jurysdykcja. W przypadku takich transferów poza UE opieramy się na certyfikacji Tarczy Prywatności, takiej jak Google Cloud.

Twoje prawa

Jako klient MenLau masz prawo do:

 • Sprawdź i popraw swoje dane w dowolnym momencie.
 • Wycofaj zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Poproś o usunięcie swoich danych osobowych z rejestrów MenLau. Usunięcie nastąpi jeżeli:
  • Wycofujesz zgodę (jeżeli zgoda była podstawą przetwarzania).
  • Rezygnujesz z marketingu bezpośredniego.
  • Informacje są nieprawidłowe.
  • Informacje nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem help@menlau.com.